117 Rozbitý povrch

117 Rozbitý povrch

Oblast jam nebo kupek, které se nedají jednotlivě znázornit. Hustota

náhodně umístěných teček se může měnit podle četnosti detailů na

povrchu.

 

Barva: hnědá.