118 Zvláštní terénní objekt

118 Zvláštní terénní objekt

Tato značka může být použita pro zvláštní malý terénní útvar.

Definice značky musí být uvedena v legendě mapy.

 

Barva: hnědá