502 Větší silnice

502 Větší silnice

Silnice širší než 5 m. Šířka značky se kreslí v měřítku, ale nesmí být menší než minimální šířka. Vnější hraniční čáry mohou být nahrazeny značkami 519, 521, 522 nebo 524 jestliže plot nebo zeď je tak blízko u silničního okraje, že prakticky nemůže být zobrazen samostatnou značkou. Prostor mezi černými čarami musí být vyplněn hnědou (50%). Silnice ve výstavbě mohou být zobrazeny přerušovanými čarami.

 

Barva: černá a hnědá 50% (60 linek/cm).