510 Zřetelné rozcestí

510 Zřetelné rozcestí

Je-li větvení nebo křížení cest a pěšin viditelné, jsou čárky značek ve větvení spojeny.

 

Barva: černá.