511 Nezřetelné rozcestí

511 Nezřetelné rozcestí

Je-li větvení nebo křížení cest a pěšin nejasné, nejsou čárky značek ve větvení spojeny.

 

Barva: černá.