513 Křížení s mostem

513 Křížení s mostem

Pěšina nebo cesta křižující řeku, potok nebo strouhu mostem.

 

Barva: černá.