514 Křížení bez mostu

514 Křížení bez mostu

Pěšina nebo cesta křižující řeku, potok nebo strouhu bez mostu {brod}.

 

Barva: černá