518 Tunel

518 Tunel

Průchod pod silnicemi, železnicemi a tak dále, který může být použit běžcem. Značka se použije, ať k tunelu vede či nevede cesta.

 

Barva: černá.