523 Rozpadlý plot

523 Rozpadlý plot

Rozpadlý plot může být zobrazen přerušovanou čarou.

 

Barva: černá.