525 Průchod, přechod

525 Průchod, přechod

Všechny cesty skrz nebo přes vysoké ploty či zdi musí být vyznačeny. Tuto značku lze užít také pro bránu nebo schůdky přes kamennou zeď (519), plot (522), nebo potrubí (534).

 

Barva: černá.