527 Sídliště

527 Sídliště

Domy, zahrady a ostatní zastavěné plochy. Silnice, budovy a jiné významné objekty uvnitř sídliště musí být zobrazeny. Není-li možné zobrazit všechny budovy, je možné použít alternativní značku (černý čárový rastr).

 

Barva: zelená 50% (60 l/cm) a žlutá 100% nebo alternativně černá 32.5% (27 l/cm).