528 Trvale nepřístupná oblast

528 Trvale nepřístupná oblast

Jen pro ilustraci

Plochy, které jsou pro běžce trvale zakázány, se zobrazují jako nepřístupné. Rastr se pokládá na běžné mapové detaily. Hraniční čára může být kreslena tam, kde není žádná přirozená hranice (viz 709).

 

Barva: černá nebo fialová 33.3% (13.3 linek/cm).