530 Zřícenina

530 Zřícenina

Půdorys zříceniny je zobrazován v měřítku až po vedle uvedenou minimální velikost. Velmi malé zříceniny mohou být kresleny plnou čarou.

 

Barva: černá.