531 Střelnice

531 Střelnice

Střelnice se zobrazují zvláštní značkou, aby se vyznačila potřeba opatrnosti. Přidružené budovy se kreslí jednotlivě.

 

Barva: černá.