539, 540 Zvláštní umělé objekty

539, 540 Zvláštní umělé objekty

Těmito značkami se zobrazují zvláštní umělé objekty. Definice každé značky musí být uvedena v legendě mapy.

 

Barva: černá.