UMĚLÉ OBJEKTY

Umělé objekty

Síť cest poskytuje důležitou informaci pro běžce a {jejich} klasifikace musí být na mapě jasně

rozpoznatelná. Pro závodníka je zvláště důležitá klasifikace menších cest.

Do úvahy je třeba brát nejen šířku, ale také jak je pěšina zřetelná pro běžce.

 

Ostatní umělé útvary jsou také důležité, jak pro orientaci, tak i jako místa pro kontroly.