301 Jezero

301 Jezero

Velká vodní plocha je znázorněna bodovým rastrem. Malá vodní plocha se znázorňuje plnou barvou. Černá břehová čára označuje, že útvar nelze překonat. {Plochy trvale porostlé rákosím se kreslí jako bažiny.}

 

Barva: modrá 50% (60 linek/cm), černá.