304 Nepřekonatelná řeka

304 Nepřekonatelná řeka

Zdroj/Source: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Labe_v_Pardubicích.jpg

Nepřekonatelná řeka nebo kanál se kreslí s černými břehovými čarami. Břehové čáry jsou přerušeny v místě brodu. {Pro nepřekonatelné vodní toky užší než 0,2 mm v tiskovém měřítku se použije místo modré 50% modrá 100%.}

 

Barva: modrá 50% (60 linek/cm), černá.