305 Překonatelný vodní tok

305 Překonatelný vodní tok

Překonatelný vodní tok široký nejméně 2 m. Šířka vodního toku nad 5 m se znázorňuje v měřítku. {Je-li zákres v tiskovém měřítku širší než 1 mm, lze použít modrou 50 %.}

 

Barva: modrá.