VODA A BAŽINY

Voda a bažiny

Tato skupina zahrnuje jak otevřenou vodu, tak i zvláštní typy porostů podmíněné přítomností

vody (bažiny). Klasifikace je důležitá, neboť udává stupeň překážky pro běžce a představuje

objekty pro orientaci a umístění kontrol. Černá čára kolem vodních útvarů označuje jejich

nepřekonatelnost za normálních povětrnostních podmínek. V suchých terénech mohou objekty

obsahovat vodu jen v některých obdobích.