702 Kontrola

702 Kontrola

Kontroly jsou zobrazeny kružnicemi. Střed kružnice ukazuje přesné umístění objektu.

Části kružnic mohou být vynechány, aby zůstaly viditelné důležité detaily.

 

Barva: fialová.