704 Spojnice

704 Spojnice

Mají-li být kontroly absolvovány v určitém pořadí, jsou start, kontroly a cíl spojeny přímými čarami.

Části čar mohou být vynechány, aby zůstaly viditelné důležité detaily.

 

Barva: fialová.