708 Průchod, přechod

708 Průchod, přechod

Průchod, přechod nebo tunel přes zeď, plot, silnici či železnici, nebo nepřístupnou oblast je do mapy zakreslen dvěma od sebe zahnutými čarami.

 

Barva: fialová.