709 Nepřístupná oblast

709 Nepřístupná oblast

Nepřístupná oblast, viz též značka 528, je zobrazena svislými pruhy.

 

Hraniční čára může být zakreslena, není-li přirozená hranice, takto:

 

- souvislá čára vyjadřuje, že hranice je v terénu spojitě vyznačena (páskou a podobně),

- přerušovaná čára vyjadřuje přerušované značení v terénu,

- není-li hranice nakreslena, pak v terénu není žádné značení.

 

Barva: fialová.