710 Nebezpečná oblast

710 Nebezpečná oblast

Oblast představující nebezpečí pro závodníka je zobrazena křižujícími se úhlopříčnými čarami.

 

Barva: fialová.