711 Zakázaný postup

711 Zakázaný postup

Postup, který je nepřípustný, je označen křížky.

 

Barva: fialová.