ZNAČKY PRO DOTISK

Značky pro dotisk

Tratě mají být tištěny alespoň pro elitní kategorie. Pro ostatní kategorie mohou být kresleny

Velikost značek pro dotisk je dána pro mapy v měřítku 1 : 15 000. Velikost těchto značek na

mapách 1 : 10 000 má být stejná jako pro mapy 1 : 15 000. Nicméně na závodech pro různě

staré závodníky při kterých jsou současně užity mapy 1 :10 000 i 1 : 15 000, velikost značek

na mapách 1 : 10 000 může být 150% zvě